Ankomst til lufthavn
Dato
Tid :
 
Kampagnekode

Park, Fast Track & Lounge...

Park On-Airport from £2.89* per day!

 • Best Prices guaranteed
 • Self-park car parks - Don't leave your car keys with a stranger

Premium Lounge & Fast Track
Simply book with car parking, or click on Airport Extras to book Premium Lounge & Fast Track only.

*Based on 15 day stay, subject to change. Booking fee applies.

Parkér 1 uge fra 360,-

Velkommen til parkering i Københavns Lufthavne

Her kan du nemt og hurtigt reservere parkering til din ferie, weekendtur eller forretningsrejse.

Derudover kan du bestille adgang til vores lounge, rengøring af din bil samt få foretaget servicetjek af din bil. Dette gøres under ekstra services.

Trust Us

 

Your vehicle is safe in our hands.

Copyright

Parkering Online Sikkerhed


For at sikre en tryg og sikker behandling af kundens oplysninger benyttes Verisign.
Verisign sikrer at al data der sendes til og fra hjemmesiden krypteres. Se nærmere om comodo på www.verisign.com.

PERSONDATA

De af kunden afgivne oplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

I forbindelse med reservation af parkeringsplads hos CPH Parkering skal kunden afgive oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, kreditkortnummer og e-mail adresse. Disse oplysninger behandles strengt fortroligt, og benyttes udelukkende internt i CPH Parkering til ordrebehandling.

Oplysningerne er nødvendige for at kunne gennemføre en reservation hos CPH Parkering.
Kunden vil til enhver tid kunne afbryde reservationen, hvis denne ikke ønsker at afgive de oplysninger, der anmodes om. Oplysninger fra en afbrudt reservation gemmes ikke i systemet.

De modtagne oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Kunden har altid ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger samt at gøre indsigelse imod registreringen.

Spørgsmål vedrørende indsamlede personoplysninger kan rettes til den dataansvarlige på parkering@cph.dk.

Oftest stillede spørgsmål (FAQ)

 

ER DET SIKKERT AT INDTASTE MINE KREDITKORT-OPLYSNINGER, NÅR JEG BESTILLER PARKERING ONLINE?

-      Ja det er sikkert. CPH Parkering samarbejder med en anerkendt leverandør - Norton by Symantec - omkring transaktionssikkerheden (for mere information, se www.norton.com).

 

HVORFOR SKAL JEG BENYTTE MIT KREDITKORT?

-      Kreditkortet fungerer både som betaling og som din adgangsbillet. Kortet bliver ”genkendt”, når du kører ind på det anlæg, hvor du har bestilt en plads. Derfor er det vigtigt, at du benytter det samme kort, som du har brugt ved reservationen, når du kører ind på parkeringsanlægget.

-      Hvis du mister kreditkortet, kan vi finde dine bestillingsoplysninger via dit navn og e-mailadresse.

 

KAN JEG RESERVERE EN BESTEMT PARKERINGSPLADS?

-      Nej, det er alene muligt at bestille en udefineret plads på et bestemt parkeringsanlæg. Ved ankomst kan alle ledige pladser på anlægget frit benyttes.

-      CPH Parkering garanterer, at der er en ledig plads, når du ankommer.

  
HVOR LANG TID I FORVEJEN SKAL JEG FORETAGE MIN RESERVATION?

-      Din reservation skal være foretaget minimum 6 timer før ankomst til parkeringsanlægget. F.eks. hvis du ønsker at ankomme kl. 12:00 middag, skal reservationen være foretaget senest kl. 6:00 samme morgen.

  
FÅR JEG EN BEKRÆFTELSE PÅ MIN RESERVATION?

-      Ja, du får umiddelbart efter, at din reservation er gennemført, sendt en mail til den mailadresse, du har opgivet. Denne bekræftelse bør du printe ud og tage med, da den indeholder alle oplysninger, som du kan få brug for senere.

  
HVAD HVIS JEG ANKOMMER TIDLIGERE ELLER SENERE END ANGIVET I FORVENTET?

-      Du kan ankomme op til seks timer før og seks timer efter det tidspunkt, som du har reserveret fra. Det vil sige, at hvis du har reserveret fra kl. 12:00 middag, vil du blive lukket ind på det anlæg, hvor du har reserveret, i tidsrummet kl. 6:00 - 18:00.

-      Begynder du din reservation tidligere end bestilt, vil udkørselstidspunktet afkortes tilsvarende

-      Eks.: Har du reserveret en plads i tre dage (72 timer) og påbegynder din reservation dag 1 klokken 09:00, så slutter din betalte reservationsperiode dag 4 klokken 09.00, selvom reservationen var aftalt til eksempelvis klokken 12:00.


HVAD HVIS JEG KOMMER SENERE HJEM END FORVENTET?

-      Hvis parkeringslængden overskrider den periode, som du har reserveret, bliver det ekstra beløb blot opkrævet, når du kører ud fra anlægget.

-      Ved ekstra betaling, skal kreditkortet, efter at have været registreret i højre læser, udtages og indføres i venstre læser.

 


KAN JEG FÅ HJÆLP, HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER MED MIN RESERVATION?

-      Opstår der problemer med din reservation, kan du ringe på +45 32 31 25 24 alle dage i tidsrummet 06:30-22:30.

-      Du kan også kalde vagtmandskabet op direkte ved bommen, når du kører ind eller ud af parkeringsanlægget

-      Opstår der spørgsmål med din betaling eller refusion, kan du ringe på +45 32 52 83 00 mandag-torsdag kl. 10:00-15:00 og fredag kl. 10:00-14:00.

  
KAN JEG ÆNDRE EN RESERVATION?

-      Ja, en reservationen kan ændres.

-      For at ændre en reservation benyttes funktionen ”ÆNDRE RESERVATION” på forsiden af http://parkering.cph.dk

-      CPH vil refundere/opkræve en evt. difference som følge af ændringer i reservationen

-      Det kan ikke garanteres, at der er ledige pladser på det ønskede anlæg, når du ændrer en reservation.

 

KAN JEG AFBESTILLE EN RESERVATION?

-      Ja, en reservation kan afbestilles/annulleres.

-      For at annullere en reservation benyttes funktionen ”ÆNDRE RESERVATION” på forsiden af http://parkering.cph.dk

-      For at annullere en reservation mindre end 6 timer før planlagt ankomst, skal dette ske telefonisk til vagten for parkering på telefon nummer +45 32 52 83 00.

-      Hvis du afbestiller indenfor 14 dage fra datoen for din reservation, refunderes hele beløbet.

-      Hvis du afbestiller efter 14 dage fra datoen for din reservationen, refunderes beløbet ikke.

-      Hvis du ikke afbestiller men blot udebliver, refunderes beløb ikke.

 
HVAD GØR JEG, HVIS JEG HAR RESERVERET PARKERING, MEN SKILTET VED ANLÆGGET VISER ALT OPTAGET, NÅR JEG ANKOMMER?

-      Det betyder ingenting. Du kan alligevel køre ind på anlægget, for du har jo reserveret en plads på forhånd. Den røde streg over anlægget gælder kun de kunder, der ikke har reserveret.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PARKERING I KØBENHAVNS LUFTHAVN

 1. KONTRAHERINGSPART OG YDELSE

1.1.     Ved bestilling af parkering på http://parkering.cph.dk indgås der en aftale mellem kunden og Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark med CVR-nr.: 14 70 72 04.

1.2.     Når en reservation er bekræftet i overensstemmelse med proceduren herfor, jf. pkt. 3 og 4, forpligter CPH sig til at stille parkering i Københavns Lufthavn til rådighed for kunden på det af kunden ønskede tidspunkt og i det af kunden ønskede parkeringshus. Parkeringspladsen i det bestilte parkeringshus vil være uspecificeret.

1.3.     CPH kan kontaktes på ovennævnte adresse, telefonnummer +45 32 31 32 31, faxnummer +45 32 31 31 32 eller på mailadressen parkering@cph.dk. CPH’s hjemmeside er www.cph.dk.

 1. BESTILLING

2.1.     Kunden kan foretage reservation af parkeringsplads online på CPH’s bookingside, http://parkering.cph.dk. Der kan maksimalt bestilles én parkeringsplads ad gangen.

2.2.     Ved reservationen skal kunden vælge mellem parkeringshus, prisniveau samt længden af perioden for parkering.

2.3.     Reservationen af parkeringsplads skal ske senest 6 timer før parkeringen påbegyndes.

2.4.     Der kan maksimalt foretages reservation for 14 uger ad gangen ved online reservation.

2.5.     Er den reserverede periode kortere end 14 uger, kan den forlænges op til 14 uger via http://parkering.cph.dk.

2.6.     Forlængelse af den reserverede periode i henhold til punkt 2.4 og 2.5 forudsætter, at der er ledige parkeringspladser for hele den ønskede periode for forlængelse.

2.7.     Når reservationen og betalingen er gennemført bekræftes dette ved en printbar kvittering på skærmen, hvoraf reservationsnummer og kvittering for betalingens gennemførsel fremgår. Der fremsendes ligeledes en kvittering på reservationen til kundens e-mail. CPH opbevarer disse oplysninger, men kunden opfordres til enten selv at printe kvitteringen eller at gemme den på e-mail tilsendte kvittering. Hvis kunden på et senere tidspunkt har behov for det, kan kopi af kvitteringen genfremsendes ved at kontakte kundeservice.

2.8.     Bestillingen er bindende og når kunden har modtaget bekræftelse, er der indgået en endelig aftale mellem parterne, jf. dog pkt. 7 vedrørende fortrydelse.

2.9.     Ved onlinereservation af parkeringsplads på P15 eller P17, skal den reserverede periode som minimum være på 3 sammenhængende dage. Det er dog muligt alene at parkere fra lørdag til søndag på P17.

 1. BETALING

3.1.     Ved parkering i Københavns Lufthavn betales en parkeringsafgift, hvis størrelse afhænger af hvilket parkeringshus der benyttes, samt antallet af dage hvori parkeringspladsen reserveres.

3.2.     Parkeringsafgiften effektueres straks ved kundens reservation i henhold til pkt. 2.7.

3.3.     Betaling af parkeringsafgift i forbindelse med online reservation kan ske med Dankort, Visakort, Visa Electron, Eurocard, Mastercard, Maestro og American Express.

3.4.     Ved betaling med kreditkort skal der indtastes kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

3.5.     CPH opbevarer kreditkortoplysningerne fra det tidspunkt, hvor der foretages reservation, og indtil parkeringen i Københavns Lufthavn er afsluttet. Herefter slettes kreditkortoplysningerne fra CPH’s system.

3.6.     I tilfælde af at bilen afhentes inden reservationsperiodens udløb, refunderes kunden ikke for den periode, hvor parkeringspladsen ikke er blevet benyttet.

3.7.     Manglende afhentning af bil, uanset årsag, takseres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for det pågældende parkeringshus indtil afhentningen af bilen.  En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af kundens manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med kundens udkørsel af parkeringshuset.

3.8.     Udebliver kunden i hele reservationsperioden, er kunden ikke berettiget til at få refunderet den betalte parkeringsafgift.

 

 1. LEVERING

4.1.     Leveringen af serviceydelsen – parkering i Københavns Lufthavn – sker ved kundens fremmøde i parkeringshuset. For at skaffe sig adgang til parkeringshuset, hvori kundens reserverede parkeringsplads findes, skal kunden benytte sig af det kreditkort, der blev anvendt i forbindelse med onlinereservationen. Har kunden glemt det pågældende kreditkort, kan CPH kontaktes fra automaten ved indkørslen.

4.2.     Kundens benyttelse af parkeringspladsen regnes fra det tidspunkt, hvor kunden faktisk påbegynder benyttelsen (og ikke fra det aftalte leveringstidspunkt) og indtil kundens udkørsel fra parkeringshuset. Har kunden således reserveret en parkeringsplads i tre dage (72 timer) og påbegynder kunden benyttelsen dag 1 klokken 09.00, så slutter kundens betalte reservationsperioden dag 4 klokken 09.00, selvom leveringstidspunktet var aftalt til eksempelvis klokken 12.00.

 

 1. VALET PARKING – ”We Park – You Fly”

5.1.     Såfremt kunden i forbindelse med bestilling af parkering på http://parkering.cph.dk har valgt ydelsen ”We Park, You Fly” finder nærværende punkt tillige anvendelse.

5.2.     Alene kunder der foretager reservation af parkering med et indkørselstidspunkt mellem kl. 05.00-10.00 på tirsdage, onsdage, fredage, lørdage eller søndage, har mulighed for at vælge ydelsen ”We Park, You Fly”.

5.3.     Kunden skal ved fremmøde i Københavns Lufthavn aflevere sin bil og bilnøgle til CPH-medarbejderen i parkeringshuset P6. For at skaffe sig adgang til parkeringshuset skal kunden benytte sig af det kreditkort, der blev afvendt i forbindelse med onlinereservationen. Skilte i parkeringshuset vil vise kunden frem til mødestedet, hvor CPH-medarbejderen overtager bilnøglen og bilen.  Bilen transporteres efter aflevering af CPH-medarbejderen fra parkeringshuset til et andet indhegnet parkeringsområde, hvor bilen opbevares og overvåges i den perioden kunden er bortrejst.

5.4.     Kunden skal efter endt rejse ved dennes hjemkomst afhente bilnøglen hos CPH Parkering, der har kontor i arkaden mellem terminal 2 og terminal 3. Mod forevisning af billedlegitimation i form af enten pas eller kørekort udleveres kundens nøgle. Kundens vil ved nøgleafhentningen blive informeret om, hvorvidt bilen skal afhentes i enten parkeringshus P6, P7 eller P8. Ved udkørsel skal kunden benytte sig af det kreditkort, der blev afvendt i forbindelse med onlinereservationen.

5.5.     Ankommer kunden tidligere eller senere end det oplyste indkørselstidspunkt i forbindelse med reservationen, vil kunden stadig kunne få adgang til parkeringshus P6 ved at benytte sig af det kreditkort, der blev afvendt i forbindelse med onlinereservationen. Skilte i parkeringshuset vil vise kunden frem til et afgrænset parkeringsområde, hvor bilen kan parkeres. Nøglen skal herefter afleveres hos CPH Parkering.

5.6.     Hvis kunden ankommer tidligere end udkørselstidspunktet oplyst i forbindelse med reservationen, skal CPH underrettes senest 2 timer før forventet udkørselstidspunkt på tlf. +45 32 52 83 00, for at bilen kan stå klar til afhentning ved ankomst. Hvis CPH ikke er blevet bekendt med det nye udkørselstidspunkt, og/eller hvis kunden ankommer tidligere end 2 timer før den forventede ankomst, må kunden forvente, at ventetid kan forekomme i forbindelse med afhentning af bilen.

5.7.     I tilfælde af kundens senere hjemkomst skal kunden henvende sig hos CPH Parkering, der vil informere kunden om hvor bilen kan afhentes. Har kunden ikke informeret CPH om den senere hjemkomst kan ventetid forekomme i forbindelse med afhentning af bilen. En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af kundens manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med kundens udkørsel af parkeringshuset og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for produktet.

5.8.     Såfremt parkeringsperioden forkortes uanset årsagen, herunder aflysning af flyafgange, er CPH ikke forpligtet til at tilbagebetale en evt. difference i forhold til den betalte parkeringsafgift for den reserverede periode.

5.9.     CPH påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen, mens bilen holder parkeret.

5.10. CPH er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af bilnøgler, mens bilnøglen er i CPH’s besiddelse, og skader på bilen under CPH’s kørsel til/fra parkeringsområdet, hvor bilen opbevares. For så vidt angår skader der sker, mens bilen holder parkeret i det indhegnede parkeringsområdet, henvises der til de almindelige ansvarsbestemmelser i pkt. 11.2.

 

 1. PRISER

6.1.     De anførte priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

6.2.     CPH tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

 

 1. FORTRYDELSERET

7.1.     Ved onlinereservation af parkeringsplads har kunden, i henhold til forbrugeraftaleloven, en fortrydelsesret på 14 dage regnet fra reservationstidspunktet.

7.2.     For at annullere en reservation benyttes funktionen ”ÆNDRE RESERVATION” på forsiden af http://parkering.cph.dk. Såfremt annulleringen foretages inden for 14 dage regnet fra reservationstidspunktet, vil det skyldige beløb automatisk blive indsat på det kreditkort som er anvendt til reservationen.

7.3.     For at annullere en reservation mindre end 6 timer før ankomst, skal dette ske telefonisk til vagten for parkering på telefon nummer +45 32 52 83 00.

7.4.     Udover muligheden for at fortryde, jf. 7.1-7.3, giver CPH kunden mulighed for, indtil 6 timer før det aftalte leveringstidspunkt, at ændre i den foretagne reservation for så vidt angår indkørselsdato/-tidspunkt, udkørselsdato/-tidspunkt, produkt og det valgte parkeringsanlæg. CPH vil refundere/opkræve kunden en evt. difference som følge af kundens ændringer i reservationen.

 

 1. FORSINKELSE

8.1.     Tidspunktet for levering, dvs. det tidspunkt hvor parkeringspladsen skal stilles til rådighed for kunden, jf. pkt. 4, angives i den printbare kvittering der vises på skærmen ved gennemført reservation og betaling samt i den kvittering, som sendes til kunden pr. e-mail efter gennemført reservation og betaling.

8.2.     Kunden er forpligtet til at påbegynde benyttelsen af parkeringspladsen senest 6 timer efter det aftalte leveringstidspunkt. Dette er dog af tekniske årsager betinget af, at Kunden ankommer inden for det samme døgn.

8.3.     CPH er forpligtet til at stille den reserverede parkeringsplads til kundens rådighed senest 3 timer før det aftalte leveringstidspunkt, forudsat at dette sker inden for det samme døgn.

8.4.     Ankommer kunden uden for de i punkt 8.2 og 8.3 nævnte tidspunkter, har kunden ikke krav på, at CPH stiller den reserverede parkeringsplads til kundens rådighed. Ankommer kunden efter det i punkt 8.2 nævnte tidspunkt, er kunden dog i reservationsperioden berettiget til en anden parkeringsplads svarende til eller bedre end den reserverede.

 

 1. REKLAMATION

9.1.     Enhver reklamation skal rettes direkte til CPH.

9.2.     Reklamation over mangler ved serviceydelsen skal ske straks efter, at kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen.

 

 1. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

10.1. CPH forpligter sig til at stille parkering i Københavns Lufthavn til rådighed for kunden på det af kunden reserverede tidspunkt. Parkeringen vil ske i det af kunden ønskede parkeringshus fra det af kunden ønskede starttidspunkt. Parkeringspladsen i det ønskede parkeringshus vil være uspecificeret. Det præciseres, at der ikke foreligger en mangel, hvis kunden anvises en anden parkeringsplads i et parkeringshus i tilsvarende eller dyrere priskategori.

10.2. I det tilfælde at CPH ikke anviser til en anden parkeringsplads, jf. pkt. 10.1, er kunden berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder kræve parkeringsafgiften retur.

10.3. CPH’s eventuelle erstatningsansvar for mangler ved ydelsen omfatter ikke indirekte tab af nogen art, jf. pkt. 11.

10.4. CPH forbeholder sig retten til at benytte hjulspærre og pålægge en afgift på kr. 500,- ved kundens tilsidesættelse af bestemmelser, skiltning etc., hvor parkering foregår til gene for andre, herunder blandt andet, men ikke begrænset til, andre parkanter, biludlejningsselskaber mv.

 

 1. ANSVAR

11.1. Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

11.2. CPH påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen. Ligeledes kan CPH ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

 

 1. FORCE MAJEURE

12.1. Såfremt levering af serviceydelsen forsinkes eller udelukkes som følge af uforudsete forhold, som CPH ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Københavns Lufthavn), lukning af lufthavnen eller af lufthavnens bagagehåndtering og/eller naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

 

 1. SIKKER E-HANDEL

13.1. For at sikre en tryg og sikker behandling af kundens oplysninger benyttes Norton by Symantec. Norton sikrer at data der sendes til og fra hjemmesiden krypteres. For yderligere information om Norton, se www.norton.com.

 

 1. PERSONDATA

14.1. De af kunden afgivne oplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

14.2. I forbindelse med reservation og betaling af parkeringsplads hos CPH skal kunden afgive oplysninger om navn, kreditkort data, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Disse oplysninger benyttes internt i CPH’s logistiksystem i forbindelse med ordrebehandlingen.

14.3. Oplysningerne er nødvendige for at kunne gennemføre en reservation hos CPH, men kunden vil til enhver tid kunne afbryde reservationen, hvis denne ikke ønsker at afgive de oplysninger, der anmodes om.

14.4. De modtagne oplysninger vil kun blive benyttet til ordrebehandling og vil ikke blive videregivet til tredjemand. Kreditkort data vil dog blive videregivet til Nets Denmark A/S med henblik på gennemførsel af betaling.

14.5. Kunden har altid ret til at få indsigt i de indsamlede oplysninger om kunden, og har ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger rettet eller slettet. Endelig har kunden ret til at gøre indsigelse imod registreringen.

14.6. Ved besøg på www.parkering.cph.dk gemmes informationer – de såkaldte cookies – om, at du har besøgt hjemmesiden. På grundlag heraf får CPH viden om det antal besøgende, som hjemmesiderne har og hvilke dele af hjemmesiden, der er mest besøgt. Herigennem har CPH mulighed for at give dig mere målrettet og relevant information.

14.7. Hvis du vil slette de informationer, du gemmer på hjemmesiden, skal du foretage dig følgende. Slet cookie: I Internet Explorer slettes cookies under "Funktioner"- "Internetindstillinger" - "Slet cookies". Du kan til enhver tid rette henvendelse med henblik på at få oplyst hvilke personlige oplysninger, som CPH har gemt om dig. Du er berettiget til at gøre indsigelse i henhold til persondatalovens bestemmelser. Hvis oplysningerne om dig ikke er korrekte, ufuldstændige, misvisende eller irrelevante, er du berettiget til at få de gemte oplysninger rettet eller slettet.

14.8. Spørgsmål vedrørende indsamlede personoplysninger kan rettes til CPH, jf. pkt. 1.3.

 

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

15.1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

15.2. Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist indbringes for Byretten i København som første instans.

 

 1. ANDRE BESTEMMELSER

16.1. Nærværende betingelser af 5. februar 2014 erstatter alle tidligere versioner af CPH’s ”salgs- og leveringsbetingelser for parkering i Københavns Lufthavn”.

16.2. CPH kan til enhver tid revidere ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i Københavns Lufthavn ved at opdatere denne side. Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger denne hjemmeside i forbindelse med reservation af parkering i Københavns Lufthavn, accepterer ovenstående salgs- og leveringsbetingelser for parkering i Københavns lufthavn, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser for parkering i Københavns Lufthavn.