Ankomst till flygplatsen
Datum
Tid :
 
Kampanjkod

Park

Park

Boka online – spara tid och pengar

Välkommen till parkering på Köpenhamns flygplats

I all hast och du är trött på att behöva hitta en parkeringsplats när du parkerar billigt? Låt oss göra det åt dig! Med vårt 'We park - You fly' service, vi träffas i P6 nära terminalerna och parkera bilen för dig. För endast 950 SEK** per vecka kan därmed snabbt följa med på resan.

Vi erbjuder nu även det billigaste flygplats parkering på våra budget faciliteter för endast 450 SEK** per vecka med fria terminalbus till och från anläggningen.*

* Med reservation för slutsålda platser
** Vi ansvarar inte för valutaförändringar och valutaväxlingspåslag – betaling sker I danska kronor från 360 DKK

Trust Us

 

Your vehicle is safe in our hands.

Terminalbuss

Åk med vår terminalbuss som är gratis och kör dygnet runt.
Enkelt och bekvämt.

Kameraövervakning dygnet runt på alla p-anläggningar.

Vi vaktar din bil så att du slipper oroa dig på resan

Gratis starthjälp

Vi hjälper dig om din bil strejkar. Du får gratis starthjälp på alla anläggningar.

© Københavns Lufthavne A/S - Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup - CVR 14 70 72 04
© Københavns Lufthavne A/S - Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup - CVR 14 70 72 04

Parking Online Security


Secure E-commerce

Norton Secured is used by CPH Parkering to ensure a secure and safe handling of the customer's information. Norton Secured secures that data sent to and from the homepage is encrypted. For further information on Norton Secured see www.verisign.com.


Personal data

The information provided by the customer is handled in compliance with the current legislation on protection of personal data.

When booking a parking space with CPH Parkering the customer shall provide information on name, address, telephone number and e-mail address. The information is used internally in CPH Parkering A/S' logistics system for order handling.

The above information is required to complete a booking with Københavns Lufthavn A/S. However, the customer is at any time capable of interrupting the booking process if the customer does not wish to provide the required information.

The above information is exclusively for the purpose of CPH Parkering A/S' order handling and will not be passed on to any third party.

The customer is at any time entitled to become insight into the gathered information and to object to the recording of the information.

Inquiries regarding the gathered personal data can be addressed to parkering@cph.dk

Parkering – vanliga frågor

Se vår bokningssida för ev. andra onlineerbjudanden när du ska ut och resa.

Dagparkering

Budget (P15, P17)

100 DKK

Budget högsäsong (P15, P17)

120 DKK

Standard (P1, P5, P9, P10, P12)

200 DKK

Direct (P6, P7, P8 ) 

300 DKK

 

Veckoparkering

Budget (P15, P17) 

400 DKK

Budget högsäsong (P15, P17)

500 DKK

Standard (P1, P5, P9, P10, P12) 

1 000 DKK

Direct (P6, P7, P8 ) 

1 800 DKK

Med högsäsong avses vecka 6–8, 25–32 och 41–43 samt ytterligare perioder som annonseras på http://parkeringcph.dk/.
Priser gällande högsäsong tillämpas på hela parkeringsperioden, såvida denna påbörjas under högsäsongen. 

 

 

 

 

 

Vad händer om jag kommer tidigare än planerat?

 

 

    

 

 


FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR PARKERING PÅ KÖPENHAMNS FLYGPLATS

1. Avtalspart

2. Beställning

3. Betalning

4. Tjänst

5. Valet parking

6. Pris

7. Ångerrätt

8. Bokningsändring

9. Försening

10. Reklamation

11. Befogenheter vid avtalsbrott

12. Ansvar

13. Force majeure

14. Säker e-handel

15. Personuppgifter

16. Behörig domstol och lagval

17. Andra bestämmelser

 

1. AVTALSPART

1.1. Vid beställning av parkering på http://parkering.cph.dk/ ingås ett avtal mellan kunden och Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, DK-2770 Kastrup, Danmark med CVR-nr: 14 70 72 04.

1.2. När en bokning är bekräftad i överensstämmelse med proceduren härför, se punkt 3 och 4, ställer CPH parkering på Köpenhamns flygplats till förfogande för kunden vid den av kunden önskade tidpunkten och i den av kunden önskade parkeringsanläggningen. Parkeringsplatsen i den aktuella parkeringsanläggningen kommer inte att vara specificerad.

1.3. CPH kan kontaktas på ovannämnda adress, telefonnummer +45 32 31 32 31, faxnummer +45 32 31 31 32 eller på e-postadressen parkering@cph.dk. CPHs webbplats finns på www.cph.dk.2. BESTÄLLNING

2.1. Kunden kan boka parkeringsplats online på CPHs bokningssida http://parkering.cph.dk/. Man kan endast boka en parkeringsplats åt gången.

2.2. Vid bokningen ska kunden välja mellan parkeringsanläggningar och prisnivåer samt ange längden på parkeringsperioden.

2.3. Bokningen av parkeringsplats ska ske senast 6 timmar innan parkeringen påbörjas.

2.4. Vid onlinebokning kan man boka för max. 14 veckor åt gången.

2.5. Är den bokade perioden kortare än 14 veckor, kan den förlängas upp till 14 veckor via http:/parkering.cph.dk/.

2.6. Förlängning av den bokade perioden i enlighet med punkt 2.4 och 2.5 förutsätter att det finns lediga parkeringsplatser hela den önskade perioden som förlängningen avser.

2.7. När bokningen och betalningen har genomförts, bekräftas detta genom en utskrivningsbar bekräftelse på skärmen, där bokningsnummer och bekräftelse för betalningens genomförande framgår. Vidare översänds en bekräftelse på bokningen till kundens e-postadress. CPH sparar dessa uppgifter, men kunden uppmanas att antingen själv skriva ut bekräftelsen eller att spara den bekräftelse som skickats via e-post. Om kunden vid en senare tidpunkt behöver det, kan en kopia av bekräftelsen skickas ut igen genom att man kontaktar kundservice.

2.8. Bokningen är bindande, och när kunden har mottagit bekräftelsen har det ingåtts ett slutgiltigt avtal mellan parterna, se dock punkt 6 gällande ångerrätt.

 

2. 9 Vid onlinebokning av parkeringsplats på P15 eller P17, ska den bokade perioden vara minst tre sammanhängande dagar. Dock är det möjligt att på P17 parkera från lördag till söndag.

 


3. BETALNING

3.1. Vid parkering på Köpenhamns flygplats betalas en parkeringsavgift, vars storlek beror på vilken parkeringsanläggning som har valts samt antalet dagar under vilken parkeringsplatsen bokas.

3.2. Parkeringsavgiften ska betalas omgående vid kundens bokning i enlighet med punkt 2.7.

3.3. Betalning av parkeringsavgift i samband med onlinebokning kan ske med Dankort, Visa, Visa Electron, Eurocard, MasterCard, Maestro och American Express.

3.4. Vid betalning med betal-/kreditkort ska kortnummer, utgångsdatum och kontrollkod anges.

3.5. CPH sparar betal-/kreditkortsuppgifterna från den tidpunkten när en bokning görs och fram till dess att parkeringen på Köpenhamns flygplats har avslutats. Därefter raderas betal-/kreditkortuppgifterna från CPHs system.

3.6. Ifall bilen avhämtas före bokningsperiodens utgång, återbetalas kunden inte för den period under vilken parkeringsplatsen inte har använts, såvida inte kunden är berättigat att ångra reservationen, se pkt. 7 angående ångerrätt.

3.7. Utebliven avhämtning av bil, oavsett orsak, debiteras i överensstämmelse med de vid varje tidpunkt gällande avgifterna för den aktuella parkeringsanläggningen fram till att bilen avhämtas. Eventuell differens gällande parkeringsavgiften, till följd av att kunden underlåtit att avhämta bilen i rätt tid, kommer att utkrävas i samband med kundens utfart från parkeringsanläggningen.

3.8. Kunden ska betala för parkering för hela den bokade perioden oavsett om den utnyttjas, såvida inte kunden är berättigat att ångra reservationen, se pkt. 7 angående ångerrätt.


4. TJÄNST

4.1. För att skaffa sig tillträde till parkeringsanläggningen, inom vilken kundens bokade parkeringsplats finns, ska kunden använda sig av det betal-/kreditkort som används i samband med onlinebokningen, eller den utsända QR-koden, som finns på kundens bekräftelse i bokningen, beroende av vilken parkeringsanläggning som används. Skulle kunden ha glömt det aktuella betal-/kreditkortet eller den utsända QR-koden, kan CPH kontaktas från automaten vid infarten. Det informeras i samband med reservationen hur kunden skall använda kreditkort eller QR-kod i den parkeringsanläggning som kunden har reserverat parkeringsplats i.

4.2. Kundens användning av parkeringsplatsen räknas från den tidpunkt då kunden faktiskt påbörjar parkeringen (dock alltid senast från påbörjandet av den avtalade bokningsperioden, dvs. den tidpunkt som kunden valt som inkörningstidspunkt i förbindelse med reservationen) och fram till kundens utfart från parkeringsanläggningen. Har kunden alltså bokat en parkeringsplats i tre dagar (72 timmar) och kunden påbörjar parkeringen dag 1 kl. 09.00, så avslutas kundens betalda bokningsperiod dag 4 kl. 09.00, även om kunden hade valt till exempel kl. 12.00 som inkörningstidpunkt.

 

 

5. We Park, You Fly

5.1. Om kunden i samband med bokning av parkering på http://parkering.cph.dk/ har valt tjänsten ”We Park, You Fly” äger även denna punkt tillämpning.

 

5.2. Endast kunder som gör en bokning av parkering med en infartstidpunkt mellan kl. 05.00 och 17.00, har möjlighet att välja tjänsten ”We Park, You Fly”.

 

5.3. Kunden ska vid ankomst till Köpenhamns flygplats avlämna sin bil och sina bilnycklar till CPH-medarbetaren i parkeringshuset P6. För att skaffa sig tillträde till parkeringshuset, ska kunden använda sig av det betal-/kreditkort som användes i samband med onlinebokningen. Skyltar i parkeringshuset visar vägen till den mötesplats där CPH-medarbetaren tar emot bilnycklar och bil. Efter avlämning körs bilen av CPH-medarbetaren från parkeringshuset till ett annat inhägnat parkeringsområde där bilen förvaras och övervakas under den period som kunden är bortrest.

 

5.4. Kunden ska efter avslutad resa och vid sin hemkomst hämta ut bilnycklarna hos CPH Parkering som har kontor i arkaden mellan terminal 2 och terminal 3. Mot uppvisande av bildlegitimation i form av antingen pass eller körkort utlämnas därefter kundens nycklar. När nycklarna hämtas så informeras kunden om huruvida bilen ska avhämtas i parkeringshus P6, P7 eller P8. Vid utfart ska kunden använda sig av det betal-/kreditkort som användes i samband med onlinebokningen.

 

5.5. Kommer kunden tidigare eller senare än den angivna infartstidpunkten i samband med bokningen, kommer kunden ändå att få tillträde till parkeringshus P6 genom att använda sig av det betal-/kreditkort som användes i samband med onlinebokningen. Skyltar i parkeringshuset visar kunden fram till ett avgränsat parkeringsområde där bilen kan parkeras. Nycklarna ska därefter avlämnas hos CPH Parkering.

 

5.6. Om kunden kommer tidigare än utfartstidpunkten som angivits i samband med bokningen, ska CPH underrättas senast 2 timmar före förväntad utfartstidpunkt på tel. +45 32 52 83 00, för att bilen ska kunna vara klar för avhämtning vid ankomst. Om CPH inte har informerats om den nya utfartstidpunkten, och/eller om kunden kommer tidigare än 2 timmar före den förväntade ankomsten, måste kunden vara beredd på att väntetid kan förekomma i samband med avhämtningen av bilen.

 

5.7. Vid eventuell försenad hemkomst ska kunden vända sig till CPH Parkering som då informerar om var bilen kan avhämtas. Har kunden inte informerat CPH om sin försenade hemkomst kan väntetid förekomma i samband med avhämtning av bilen. Eventuell differens gällande parkeringsavgiften, till följd av att kunden underlåtit att avhämta bilen i rätt tid, kommer att utkrävas i samband med kundens utfart från parkeringshuset och i överensstämmelse med gällande avgifter för produkten.

 

5.8. Om parkeringsperioden förkortas oavsett orsak, inkl. inställda flygavgångar, är CPH inte förpliktat att återbetala någon ev. differens i förhållande till den betalda parkeringsavgiften för den bokade perioden, se dock punkt 7 om ångerrätt i de tillfällen där ångerätten utövas inom 14 dagar.

 

5.9. CPH ansvarar för borttappade eller skadade bilnycklar, medan bilnycklarna är i CPH:s besittning, samt skador på bilen under CPH:s körning till/från parkeringsområdet där bilen förvaras. Vad gäller skador som uppstår medan bilen är parkerad i det inhägnade parkeringsområdet, hänvisas till allmänna ansvarsbestämmelser i punkt 12.2.


6. PRIS

6.1. Det angivna priset är i danska kronor inkl. moms.

6.2. CPH gör förbehåll för eventuella prisfel, prisändringar och uppdateringsfel.


7. ÅNGERRÄTT (gäller endast konsumenter)

7.1. Vid onlinebokning av parkeringsplats har kunden i enlighet med den danska konsumentavtalslagen rätt att frånträda detta avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl. Ångerrätten löper ut 14 dagar räknat från den dag då avtalet ingicks.

 

7.2. För att utöva ångerrätten skal Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark informeras om kundens beslut om at frånträdda avtalet i ett otvetydigt meddelande (t.ex. genom vanligt brev, fax eller e-mail). Kunden kan använda nedanstående strandardformulering angående ångerrätt men det är inte obligatoriskt.

 

Kunden har även möjlighet att utfylla och skicka in ångerformuläret eller vilket som helst annat otvetydigt meddelande på vår hemsida (använd funktionen ”ändra reservation” på http://parkering.cph.dk). Om kunden använder sig av denna möjlighet kvitterar vi direkt på ett varagtigt medium (t.ex. e-mail) för mottagandet av ett sådant meddelande om utövandet av ångerrätten.

 

Ångerrätten har utövats inom ångerfristen om kunden skickar sitt meddelande om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

 

Ångerrättens verkan

 

Om kunden utövar sin ångerrätt i detta avtal återbetalar vi alla mottagna betalingar från kunden utan onödigt dröjsmål og under alla omständigheter senast 14 dagar efter dagen då vi mottog beskedet om kundens beslut om att frånträda detta avtalet. Vi genomför en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som kunden använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inte kunden uttryckligen har accepterat något annat. Under alla omständigheter påläggs kunden inte någon form för avgift som konsekvens av återbetalningen.

 

Om kunden önskar att leverans av tjänster ska påbörjas innan fristen för ångerrätten har löpt ut ska kunden till CPH betala ett belopp som är i proportion med omfattningen av de tjänster som har levererats intill den tidpunkten då kunden informerade CPH om kundens utövande av ångerrätten sett i förhållande till om avtalet hade uppfyllts som förutsatt.

 

Standardformulering om ångerrätt

 

(denna formulering utfylls og returneras endast om ångerrätten utövas)

 

-          Till Københavns Lufthavne A/S (CPH), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark:

-          Jag/vi meddelar härmed att jag/vi önskat att utöva ångerrätten i förbindelse med min/vårt avtal om parkering i Københavns Lufthavn

 

-          Bokad den__________/bokad till den_____________

 

-          Konsumentens namn_________________

 

-          Konsumentens address______________

 

-          Konsumentens signatur______________(endast om formuleringen skickas in i pappersformat)

 

-          Datum___________________

 

 

7.3. För att ångra bokningen senare än 6 timmar före avtalad leveranstidpunkt, ska detta ske per telefon till parkeringsvakten på tel. +45 32 52 83 00.

 

8. BOKNINGSÄNDRING

 

Utöver möjligheten att ångra sig, se punkt 7, ger CPH kunden möjlighet att, fram till 6 timmar före avtalad bokningstidperiods början, ändra i den genomförda bokningen när det gäller infartsdatum/-tidpunkt, utfartsdatum/-tidpunkt, produkt samt vald parkeringsanläggning. CPH kommer att återbetala/kräva kunden på ev. differens i parkeringsavgiften till följd av kundens ändringar i bokningen.

 


9. FÖRSENING

9.1. Tidpunkten för leverans, dvs. den tidpunkt då parkeringsplatsen ställs till kundens förfogande, se punkt 4, anges i den utskrivningsbara bekräftelse som visas på skärmen vid genomförd bokning och betalning samt i den bekräftelse som skickas till kunden per e-post efter genomförd bokning och betalning.

9.2. CPH är förpliktat att ställa den bokade parkeringsplatsen till kundens förfogande senast 6 timmar före påbörjandet af den avtalade bokningsperioden.

9.3. Ankommer kunden till den bokade parkeringsplatsen tidigare än 6 timmar innan påbörjandet av den avtalade bokningsperioden, se punkt 4.2 , kan kunden inte kräva att CPH ställer den reserverade parkeringsplatsen till kundens förfogande. Ankommer kunden efter påbörjandet av den avtalade bokningsperioden har kunden under bokningsperioden rätt till en annan parkeringsplats som motsvarar eller är bättre än den bokade platsen.


10. REKLAMATION

10.1. Alla reklamationer ska ställas direkt till CPH.

10.2. Reklamation gällande brister avseende tjänsten ska ske omedelbart efter att kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen.


11. BEFOGENHETER VID AVTALSBROTT

11.1. CPH förpliktar sig att ställa parkeringsplats på Köpenhamns flygplats till kundens förfogande vid den av kunden reserverade tidpunkten. Parkeringen kommer att kunna ske i den av kunden önskade parkeringsanläggningen från den av kunden önskade starttidpunkten. Parkeringsplatsen i den önskade parkeringsanläggningen kommer inte att vara specificerad. Härmed preciseras att det inte föreligger någon brist om kunden anvisas en annan parkeringsplats i en parkeringsanläggning i motsvarande eller dyrare priskategori. 

11.2. Ifall CPH inte hänvisar till en annan parkeringsplats, se punkt 11.1, har kunden rätt till vissa befogenheter vid avtalsbrott, härunder att kräva återbetalning av parkeringsavgiften.

11.3. CPHs eventuella ersättningsansvar för brister gällande tjänsten, omfattar inte indirekta förluster av något slag, se punkt 12.

 

11.4. CPH förbehåller sig rätten att använda hjulspärrar och ålägga en avgift på 500 DKK vid kundens underlåtenhet att följa bestämmelser, skyltning osv., där parkering sker på sådant sätt att det orsakar olägenhet för andra, inklusive men ej begränsat till andra parkeringskunder, biluthyrningsföretag m.fl.


12. ANSVAR

12.1. Nedanstående ansvarsbestämmelser gäller inte, såvida annat följer av tvingande regler i dansk rätt.

12.2. CPH åtar sig inget ansvar i samband med olyckor, stöld, skador på personer, bilar, utrustning eller föremål i bilen. CPH kan inte heller hållas ansvarigt för indirekta förluster och följdskador.


13. FORCE MAJEURE

13.1. Ifall leveransen av tjänsten försenas eller uteblir till följd av oförutsedda händelser som CPH inte råder över, inklusive men ej begränsat till krig, mobilisering, terrorhandlingar (inklusive hot om sådana), brand, strejk, bojkott, blockad och lockout (inklusive bland personalen på Köpenhamns flygplats), stängning av flygplatsen eller av flygplatsens bagagehantering och/eller naturkatastrofer, uppskjuts leveranstiden med motsvarande antal kalenderdagar.

13.2 Vid force majeure kan CPH inte hållas ansvarigt.


14. SÄKER E-HANDEL

14.1. För att säkerställa en trygg och säker hantering av kundens uppgifter används Norton by Symantec. Norton säkerställer att data, som sänds till och från webbplatsen, krypteras. Läs mer om Norton på www.norton.com.


15. PERSONUPPGIFTER

15.1. De av kunden angivna uppgifterna hanteras i överensstämmelse med den vid varje tidpunkt gällande danska lagstiftningen om skydd av personuppgifter.

15.2. I samband med bokning och betalning av parkeringsplats hos CPH ska kunden uppge namn, kreditkortsuppgifter, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används internt i CPHs logistiksystem i samband med orderhanteringen.

 

15.3. Upplysningarna är nödvändiga för att kunna genomföra en bokning hos CPH, men kunden kan när som helst avbryta bokningen om han/hon inte vill uppge de uppgifter som efterfrågas.

15.4. De mottagna uppgifterna kommer endast att användas till orderhantering och kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Betal-/kreditkortsuppgifter kommer dock att vidarebefordras till Nets Denmark A/S så att betalningen ska kunna genomföras.

15.5. Kunden har alltid rätt att få inblick i de insamlade uppgifterna om sig själv, och har rätt att kräva att oriktiga eller vilseledande uppgifter korrigeras eller raderas. Slutligen har kunden rätt att invända mot registreringen.

14.6. Vid besök på http://parkering.cph.dk/ sparas information – så kallades cookies – om att du har besökt webbplatsen. Utifrån denna information får CPH veta antalet besökare som webbplatsen har och vilka delar av den som har flest besökare. Härigenom har CPH möjlighet att ge dig mer målinriktad och relevant information.

 

14.7. Om du vill radera den information som sparas om dig på webbplatsen ska du göra följande. Radera cookies: I Internet Explorer raderar man cookies under "Verktyg"- "Säkerhet" - "Ta bort webbhistorik" - markera "Cookies" - "Ta bort". Du kan när som helst kontakta CPH för att få reda på vilka personuppgifter som CPH har sparat om dig. Du har rätt att invända mot hanteringen i enlighet med bestämmelserna i den danska persondatalagen. Om uppgifterna om dig är felaktiga, ofullständiga, missvisande eller irrelevanta, har du rätt att kräva att de sparade uppgifterna korrigeras eller raderas.

 

14.8. Frågor gällande insamlade personuppgifter kan ställas till CPH, se punkt 1.3. 

 

 

16. LAGVAL OCH BEHÖRIG DOMSTOL

16.1. Alla tvister som kan uppstå i samband med dessa försäljnings- och leveransvillkor, ska avgöras enligt dansk rätt.

16.2. Såvida eventuella tvister inte kan lösas i godo, ska de avgöras av Byretten i Köpenhamn som första instans. Tvister mellan CPH och konsumenter kan anläggas vid relevant domsaga enligt den danska rättegångsbalken (retsplejeloven).


17. ANDRA BESTÄMMELSER

 

17.1. Dessa villkor av den 12 juni 2014 ersätter alla tidigare versioner av CPHs ”försäljnings- och leveransvillkor för parkering på Köpenhamns flygplats”.

 

17.2. CPH kan när som helst revidera ovanstående försäljnings- och leveransvillkor för parkering på Köpenhamns flygplats genom att uppdatera denna sida.